Het goede doel 2018

Elk jaar wordt er een gift gedaan aan een goed doel. Daarvoorlevert elke deelnemer een bijdrage, opgenomen in hetinschrijfgeld.
Voor dit jaar is de keuze gevallen op:

“Gezonde School”

Bij de evaluatie van vorig jaar hebben de medewerkers van de Essity 7km van Martenshoek aangegeven het goede doel in 2018 te richten op onze basisschool leerlingen waarbij thema’s als jeugd, sport en gezondheid bepalend zouden zijn.

Wij zijn met die opdracht het veldwerk gaan doen en kwamen zodoende in contact met Wim Smit, Combinatiefunctionaris Gemeente Midden Groningen.

Wij zijn voorgelicht over het programma “Gezonde School” waarvoor een pilotproject heeft gelopen op een aantal basisscholen. De wens is dit verder te kunnen uitbreiden op meer basisscholen.

In het project worden leerlingen gestimuleerd meer te bewegen, aandacht voor voedingstrajecten en overige voorlichting.

Bij de opmaak van deze tekst was nog niet alles uitgewerkt maar er wordt hard aan gewerkt.