Het Goede Doel 2019

Elk jaar wordt er een gift gedaan aan een goed doel. Daarvoor levert elke deelnemer een bijdrage, opgenomen in het inschrijfgeld.

Voor dit jaar is de keuze gevallen op:

Stichting de Toverboom

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op een plek in de maatschappij ongeacht beperking, financiële status ouders, land van herkomst of geloofsovertuiging. En ieder kind heeft recht op talentontwikkeling ongeacht in welk hokje de maatschappij denkt  ze te kunnen plaatsen. Daarom bieden wij een plek aan op wekelijkse vaste tijden met steeds weer terugkerende grote activiteiten, zonder iemand uit of buiten te sluiten. De stichting beoogt met deze activiteiten de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en de afstand tot de maatschappij te verkleinen, zodat deze groepen zich ontwikkelen tot volwassenen die vol zelfvertrouwen standvastig en zelfredzaam in de samenleving staan.

 Om deze kinderen en jongeren zich te laten ontwikkelen is het belangrijk dat zij mogen ervaren dat ze ertoe doen.. Dit zorgt voor zelfvertrouwen en zelfvertrouwen is van essentieel belang om te ontwikkelen, om uitdagingen aan te gaan die vanuit hun eigen omgeving niet zo voor de hand liggen. Denk hierbij aan school, hobby’s, sport, m.a.w. het durven ontdekken van je eigen talenten en mogelijkheden.

 

https://www.toverboompje.nl