Hoofdsponsor 7km verandert naam

 

De stichting “de 7km van Martenshoek” heeft al vanaf het begin, nu 13 jaar, een relatie met SCA in Hoogezand. Sinds vorig jaar treedt SCA ook op als hoofdsponsor van de run. Op dat moment is ook de naam van de run veranderd in “SCA 7km van Martenshoek”.

Dat verandert opnieuw! SCA heeft wereldwijd besloten het bedrijf in twee beursgenoteerde bedrijven op te splitsen. Het ene bedrijf, dat onder de naam SCA zal blijven opereren, legt zich volledig toe op bosproducten en het andere bedrijf met de nieuwe naam ESSITY op producten, diensten en oplossingen op het gebied van hygiëne en gezondheid.

Het bedrijf in Hoogezand maakt hygiënische producten (TENA en Libresse) en zal hiermee onveranderd doorgaan onder de nieuwe naam Essity. Logo’s en dergelijke worden in de komende maanden aangepast.

De nieuwe naam is een samenstel uit de woorden ‘essentials’ en ‘necessities’. Omdat de producten die ze maken, essentieel – en tegelijk een noodzaak (necessity) – zijn voor de mensen die ze gebruiken.

De nieuwe naam van de run is dan ook “Essity 7km van Martenshoek”.

De visie van Essity is: Ons inspannen voor het verbeteren van welzijn via toonaangevende hygiëne- en gezondheidsoplossingen. In dat kader past ook de doelstelling van de stichting de 7km van Martenshoek en dus de onderlinge bestendige relatie. Voor de komende vier jaar zal de naam van Essity weer prijken op de shirts van de deelnemers.

 

Essity heeft ook een stand op de jaarmarkt (tegenover het podium) waar u meer informatie kunt krijgen over onze hoofdsponsor.

 

 

7km kiest Samen Aan Tafel als goede doel

De stichting “7km van Martenshoek” kiest elk jaar een goed doel uit voor een donatie. De gelden worden opgebracht door alle deelnemers aan de run “Essity 7km van Martenshoek”. Dus hoe meer lopers en deelnemende bedrijfsgroepen des te hoger is het bedrag voor het goede doel.
Aan het begin van het jaar worden in de projectorganisatie voorstellen ingebracht. Doelstelling is daarbij om het te zoeken in de omgeving. Daarbij wordt vanaf nu dan ook gekeken naar de nieuw te vormen gemeente Midden Groningen. Wij kijken vooral ook naar de invloed van het goede doel op haar omgeving.
Samen aan Tafel was één van de voorstellen dit jaar. Een stichting die geheel afhankelijk is van giften en donaties.
Het doel van de stichting is om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen, die o.a. in een moeilijke financiële positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten. Via het verstrekken van een maaltijd probeert de stichting mensen mogelijkheden te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon eens met iemand te praten
Meestal worden de gasten op dit project geattendeerd door o.a. een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Lentis of door een medewerker van woningstichting Lefier die zitting heeft in een zaal bij de Vredekerk. De maaltijden worden bereid door mensen van het werk- leerproject van stichting Baanvak. De cursisten doen werkervaring op in de keuken en kunnen helpen bij het bedienen van de gasten.

De stichting Samen aan Tafel is blij met de keuze van de stichting de 7km van Martenshoek.