Het goede doel 2017

Elk jaar wordt er een gift gedaan aan een goed doel. Daarvoor levert elke deelnemer een bijdrage, opgenomen in het inschrijfgeld. Voor dit jaar is de keuze gevallen op:

Samen aan Tafel  (SaT)  informatie

Geïnspireerd door  een TV uitzending van KRO/RKK kruispunt over een maaltijdenproject is stichting Samen aan Tafel op woensdag 7 april 1999 van start gegaan met een maaltijdenproject.

 

Het doel van de stichting is om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen, die o.a. in een moeilijke financiële positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten.

Via het verstrekken van een maaltijd probeert de stichting mensen mogelijkheden te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon eens met iemand te praten.

 

De stichting heeft zich ten doel gesteld  dit werk te doen, omdat wij de opdracht hebben voor onze naasten te zorgen.

 

Op de 1e avond  woensdag 7 april 1999 kwamen er 8 gasten het aantal liep geleidelijk aan op naar 30 tot 40.

De 1e locatie was de kantine  van de Gemeentewerken maar in 2005 moesten wij uitzien naar een andere locatie en dit werd de Vredekerk.

Het aantal gasten nam hierna ook toe 70 tot 80 werd heel gewoon enkele keren telden we in 2010 en 2011 zelfs 100 gasten.

Het inkomen van de gasten wordt niet door st. SaT gecontroleerd, veelal worden de gasten op ons project geattendeerd door o.a. een sociaal  psychiatrisch verpleegkundige van Lentis of door een medewerker van woningstichting Lefier die zitting heeft in een zaal bij de Vredekerk. Ook zijn diverse gasten via de voedselbank bij ons terecht gekomen.

 

De maaltijden worden bereid door mensen van het werk- leerproject van stichting Baanvak o.l.v.

dhr. Stef van Bergen Siebers. De cursisten doen werkervaring op in de keuken. Door deze ervaring kunnen ze eventueel werk vinden in de horeca.

De bediening wordt gedaan door vrijwilligers.

 

Zo kost 1 maaltijd ca.€.5,50

 

Wij, als stichting, zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Zonder hulp van particulieren, bedrijfsleven en gemeente is dit project niet haalbaar.

Om de plannen van onze stichting te verwezenlijken hebben we hulp nodig. Want, hoewel we de kosten zo laag mogelijk proberen te houden, zijn er behoorlijke bedragen mee gemoeid.

 

Bankrekening:NL02 INGB 0007 9587 37 t.n.v. Stichting Samen aan Tafel.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur                                                    Correspondentieadres: secr.

K.Kamminga, PR                                                        Mw.T.Davids

Tel.: 0598-321000                                                     Rembrandtpein 76, 9601 XJ HOOGEZAND

Email: Kkamminga@planet.nl                                   email: satsecretariaat@gmail.com