Toch geen 7km!

In juni was de organisatie optimistisch gestemd over de mogelijkheden voor een 7km dit jaar. Zij hadden zich verheugd op een mogelijkheid voor dit jaar, zij het in een aangepaste vorm.

Echter de positieve verwachting kwam al in de loop van juli al onder druk te staan. De coronacijfers werden er immers niet beter op.

Veel voorbereidingen werden er al getroffen maar een finaal akkoord werd opgeschort tot na de persconferentie van vrijdag 13 augustus. 

Vooraf had de organisatie al afgesproken dat bij een 1,5 meter verplichting of een controle op QR code en inentingsbewijs het onmogelijk is een run te houden. Dat blijkt nu nog steeds het geval. De volgende persconferentie wordt verwacht op 17 september met nieuwe maatregelen voor na 20 september.

Mochten er na 20 september alsnog versoepelingen komen dan is het echter te kort dag voor nadere besluiten. Immers de run is dan 6 dagen later.

De persconferentie heeft duidelijk gemaakt dat er onvoldoende zekerheid kan worden geboden en het verkrijgen van een gemeentelijke vergunning, welke er ook nu nog niet is, niet te verwachten valt.

Daarom heeft het bestuur en de projectleiding tot haar grote teleurstelling alsnog moeten besluiten de 7km af te blazen.

De organisatie hoopt in 2022 de 7km in haar volle omvang weer te kunnen organiseren.

Start inschrijven

Inschrijving 7km van start

Na een pauze van één jaar door de Covid 19 problemen kan er gelukkig weer vanaf 1 juli  via onze website www.de7km.nl weer worden ingeschreven voor het evenement “de Essity 7km van Martenshoek 26 september 2021” welke voor de 16e keer wordt gehouden.

Door de corona perikelen vervallen dit jaar een paar onderdelen, nl, de Gloop, bedrijfsgroepen en andere clubgroepen alsmede de scholencompetities. Wij hopen deze volgend jaar weer te kunnen toevoegen.

Er is echter een nieuwe rubriek die weer e.e.a. kan compenseren.

Nieuw voor dit jaar is de rubriek 3,5 km. Daaraan kunnen zowel jeugd als volwassenen deelnemen. Deze rubriek vervangt de eerdere ladiesrun en de jeugdloop solo.

Maak ook de schooljeugd van de groepen 5,6,7 en 8 kunnen meelopen ipv in het schoolteam. De afstand is gelijk alleen loop je voor jezelf.

Voor de jeugd tot en met 14 jaar geldt een tarief dat overeenkomt met het scholentarief.

Meer informatie vindt u op de website van de 7km.

7km kiest Samen Aan Tafel als goede doel

De stichting “7km van Martenshoek” kiest elk jaar een goed doel uit voor een donatie. De gelden worden opgebracht door alle deelnemers aan de run “Essity 7km van Martenshoek”. Dus hoe meer lopers en deelnemende bedrijfsgroepen des te hoger is het bedrag voor het goede doel.
Aan het begin van het jaar worden in de projectorganisatie voorstellen ingebracht. Doelstelling is daarbij om het te zoeken in de omgeving. Daarbij wordt vanaf nu dan ook gekeken naar de nieuw te vormen gemeente Midden Groningen. Wij kijken vooral ook naar de invloed van het goede doel op haar omgeving.
Samen aan Tafel was één van de voorstellen dit jaar. Een stichting die geheel afhankelijk is van giften en donaties.
Het doel van de stichting is om één keer in de week een maaltijd te verstrekken aan mensen, die o.a. in een moeilijke financiële positie verkeren en daardoor in een sociaal isolement dreigen te raken of daar al in zitten. Via het verstrekken van een maaltijd probeert de stichting mensen mogelijkheden te bieden om contacten op te doen, ervaringen uit te wisselen of gewoon eens met iemand te praten
Meestal worden de gasten op dit project geattendeerd door o.a. een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Lentis of door een medewerker van woningstichting Lefier die zitting heeft in een zaal bij de Vredekerk. De maaltijden worden bereid door mensen van het werk- leerproject van stichting Baanvak. De cursisten doen werkervaring op in de keuken en kunnen helpen bij het bedienen van de gasten.

De stichting Samen aan Tafel is blij met de keuze van de stichting de 7km van Martenshoek.